• About Us

Biz hakda

1

Biz kim?

“Xuzhou Xinda Slewing Bearing Co., Ltd.” dizaýny, önümçiligi, gözlegleri we ösüşi birleşdirýän, köp sanly podşipnikleri öndüriji. Günorta 800 metrde ýerleşýän kompaniýamyzyň ýerleşýän ýeri, Lianhuo ýokary tizlikli çykyş, Pekin Günorta ýoly, Tongshan Suzhou, Jiangsu, Hytaý , PC221112, amatly transport .Bizde birinji derejeli desgalar, uly önümçilik kuwwaty, häzirki zaman önümçilik zawody we doly synag enjamlary bar, ähliumumy güýjümiz bilen ýokary senagat derejesine ýetip bileris. kyrk enjam.

Biz näme edýäris?

“Xinda” kompaniýasynyň önüm gurluşynda alty hatar bir hatar dört nokatly kontakt top görnüşi, bir hatar haçly rolik görnüşi, iki hatar azaldýan top görnüşi, üç hatar rolik görnüşi, Roller we top kombinasiýasy seriýasy we ýeňil we inçe önümler bar. milli maşyn senagatyna görä ulanylyp bilner. Standart JB / T2300-1999, JB / T10471-2004, JB / T66-1999, JG / T67-1999 önümleriň bir toparyny üpjün edýär.Gurluşyk kranlarynda, ekskawatorlarda, agyr enjamlarda, magdan enjamlarynda, deňiz enjamlarynda, metallurgiýa tehnikasynda, portda we gämi abatlaýyş kärhanasynda, arial gidrawlik platformalarynda, suw arassalaýyş enjamlarynda, ýük awtoulaglaryna oturdylan beton nasoslarda, daşky gurşawy goramak, howa giňişligi, dikeldiş ulgamlary, ýel kuwwat enjamlary, tunel enjamlary we ş.m.

1 (3)
1 (2)
1 (1)

Üstünliklerimiz

Önümlerimiz ýokary takyklyk, uzak ömür, ýokary hilli we arzan bahadan we satuwdan soň ajaýyp hyzmatdan ybarat.Içerde we daşary ýurtlarda müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.“Xuzhou DunAn Heavy Industry” maşyn öndürmek bilen hyzmatdaşlyk edýäris we ýokary hilli üpjün ediji adyna eýe bolduk.

Diametri 200mm-den 5000mm-a çenli standart we standart däl pyçaklary köpçülikleýin öndürip bileris.ISO9001 halkara hil ulgamy şahadatnamasyny geçdik we önümler tutuş ýurtda satylýar we Aziýa, Europeewropa, Amerika we ş.m. 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

Xinda täze we köne müşderilere ajaýyp önümler we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bermek üçin "ýokary hilli we arzan baha, dogruçyllyk we ygtybarlylyk we geljege gönükdirilen" işewürlik pelsepesine hemişe eýerýär.Müşderiniň kanagatlanmagy we üstünligi biziň üstünligimizdir!

Şahadatnama

 • 202103261740040431
 • 202103261740268251
 • 202103261740355751
 • 202103261740465901
 • 202103261740592602
 • 202103261741095602
 • 202103261741194902
 • 202103261741284802
 • 202103261741370902
 • 202103261741580172
 • 202103261742073973
 • 202103261742166473