• Double Row Ball Slewing Bearing(standard Series 02)

Iki hatar top ýeňli podşipnik (standart seriýa 02)

Gysga düşündiriş:

Iki hatar top pyçakly podşipnikde üç sany oturgyç bar. Polat toplar we boşluklar göni we aşaky ýaryşlara ýerleşdirilip bilner. Dürli diametri bolan iki hatar polat toplar doglan güýje görä ýerleşdirilýär.Şeýle açyk re modeimde gabat gelmek adatdan daşary amatlylygy döredýär. Upperokarky we aşaky ýaryşlaryň ýük burçlary 90 dereje bolup, podşipnik uly eksenel güýji we güýji pursatyny götermäge mümkinçilik berýär.Radial güýç eksenel güýjüň 1/10 böleginden uly bolanda ýaryşlar täze dizaýn edilmelidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Öldüriji ýaşaýyş ömrüniň ähmiýeti ýaryş ýylylygy bejermekdir. Öldüriji halka, rulman böleginiň güýjüni mehanizmiň stasionar bölegine ýetirýär. Rulmanyň geçelgesinde togalanýan elementiň kontaktyndan emele gelen ýük Hertz boýunça hasaplanýar teoriýalary we häzirki zaman plastisit ölçegleri.

Xinda, ýerüsti gysyş meýdanynda-da, ýeriň aşagyndaky ýadawlyk bilen baglanyşykly talaplary ýerine ýetirmek üçin ýerli temperaturany amala aşyrýar. Gerekli gatylygy we ýeterlik çuňlugy berkitmek üçin induksiýa gazanylýar.

Ulgamlaýyn önümçilik gözegçiligi arkaly, halkalary ýylylyk bilen bejermekde hil we deňlik we Xinda spesifikasiýasyna laýyklyk kepillendirilýär.

Ok we goşa hatar top okunyň ölçegi gaty uly bolansoň, podşipnik gurluşy berkdir, şonuň üçin orta aralykda, ykjam kranlarda we ýükleýiş we düşüriş maşynlarynda işleýän radiusy talap edýän diň kranlary üçin has amatlydyr.

Tehniki bellik

1.n1 sany çalgy deşikleri, deň paýlanan, emdirýän emzik M10 * 1 JB / T7940.1-JB / T7940.2.

2. N-deşik deşigi, nurbat deşik bilen çalşyrylyp bilner, diş giňligi b Hh hökmünde kabul edilip bilner.

3. Tablisada berlen periferiýanyň dişli güýji onuň iň ýokary bahasydyr, periferiýanyň nominal güýji berlen bahanyň 1/2 bölegini alýar.

4. Daşarky we içki dişleriň ýokarky ýokarky koeffisiýenti degişlilikde 0,1 we 0,2.

Önümiň parametrleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Double-sided Teeth Slewing Rings

   Iki taraplaýyn diş dişleýji halkalar

   Önümiň beýany Xuzhou Xinda ýeňil rulman iki taraplaýyn diş dişleýji halkalary ösdürdi. Diametri 400mm-den 5000mm Iki gapdal diş dişleýji halkalarda üç oturgyç bar. Şol bir wagtyň özünde iki taraplaýyn sürüjini kanagatlandyryp biler (şol bir ugur ýa-da dürli ugur) .Bu PRC JB / T2300-2011 maşyn senagaty standartyna laýyklykda.Iki taraplaýyn dişleri öldürýän halkalar bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme güýjüni göterip biler, ...

  • Flange slewing bearing with 50Mn raw material for trailer

   50Mn çig mal bilen flanesden ýasalan rulman f ...

   Önümiň beýany Lighteňil ýeňil rulmanyň aýratynlyklary: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.Iýmit tehnikasynda, doldurma enjamlarynda, daşky gurşawy goramak enjamynda we ş.m. giňden ulanylýar....

  • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard Series HS)

   Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil aýy ...

   Önümiň beýany Xinda, diametri 100 mm-den 5000mm-a çenli HS seriýaly arassalaýjy önüm öndürip biler. Xindanyň önümiň innowasion ösüşi we takyk hereketi dolandyrmak tehnologiýasy tejribesi, ýokary hilli halka podşipniklerini dizaýn etmekde we öndürmekde 20 ýyldan gowrak jemlenen tejribäniň netijesidir.Programmaňyzyň tork, takyklyk, netijelilik, ululygy optimizasiýa ýa-da düýbünden ýörite önüm talap edýändigine garamazdan, xinda ...

  • Single-row cross roller Slewing Bearing (Standard Series 11)

   Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standa ...

   Önümiň beýany Bir hatar çyzykly rolikli halkalar götermek, platforma, in Engineeringener tehnikasyny daşamak, şeýle hem harby önümler, güýmenje gezelençleri: karusel ýaly aýlaw seriýalary we ş.m.Productionhli önümçilik amallarymyz GB / T2300-1999 sta laýyklykda amala aşyrylýar ...

  • Single Row Crossed Rollers Slewing Bearing (Standard Series HJ)

   Roweke hatar çyzykly rulolar ýeňli rulman (Sta ...

   Önümiň beýany leeňişli rulman, adatça agyr, ýöne haýal öwrülýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlawly rulman ýa-da ýönekeý rulman, köplenç adaty kran, swing howly ýa-da şemal öwüsýän platforma ýaly gorizontal platforma. keseligine ok ýel degirmeni.Beýleki togalanýan elementli podşipnikler bilen deňeşdirilende, halkaly podşipnikler bölekde inçe bolup, köplenç bir metr ýa-da ondanam köp diametrde ýasalýar ....

  • best-selling models of slewing bearing

   pyçakly rulmanlaryň iň köp satylan modelleri

   Önümiň beýany Uly halka, radial we agdaryş momentini göterip bilýän rulman halkaly rulman (leňňe halka) dizaýnda esasy gurluş gurluşy ykjam, ygtybarly we saklamak aňsat.Leňňe podşipnikler dişli däl, daşarky dişli we dört nokatly kombinasiýa gurluşydyr ...