• Drawing Number Composition

Çyzgy belgisiniň düzümi

Leňňe podşipnik maşyn pudagynda giňden ulanylýar. Esasan dört standart seriýa:

Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (01 seriýa)

Roweke hatar kesilen rolikli ýeňil rulman (11 seriýa)

Iki hatar top ýeňli podşipnik (02 seriýa)

Üç hatar rolikli ýeňil rulman (13 seriýa)

Esasy görnüşleri (çyzgy belgisiniň düzümi) spesifikasiýa mysallary:

“Xinda podşipnik” - “Xuzhou” arassalaýjy rulman öndürijileri, müşderileriň özleşdirmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli standart ýa-da standart däl armatura, daşky diametri 200mm-5000mm aralygy, dürli görnüşli rulman üstüni bejermek prosesi bilen üpjün edýär.