• Single-row cross roller Slewing Bearing (Standard Series 11)

Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standart seriýa 11)

Gysga düşündiriş:

Bir hatar haçly rolikli halka iki oturgyç halkadan durýar.Ykjam aýratynlyklary Dizaýnda, agramy ýeňil, ýokary takyklyk we kiçi armatura arassalanylyşy ýaly. Rolikler 1: 1 haç tertibi bolany üçin, ýokary takyklyk üçin amatly we eksenel güýji, netijeli pursat we ep-esli uly radial güýji göterip bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bir hatar çyzykly rolikli halkalar götermek, platforma, in Engineeringener tehnikasyny daşamak, şeýle hem harby önümler, güýmenje gezelençleri: karusel ýaly aýlaw seriýalary we ş.m.

465033108
02
t01dd33e6b2c73dece1

Productionhli önümçilik amallarymyz GB / T2300-1999 standartlaryna laýyklykda amala aşyrylýar.Biz ISO9001: 2011 kepillendirilen.Çylşyrymly dolandyryş we gözegçilik ulgamy astynda öz zawodymyzda öndürmek üçin tutuş gurnama liniýasynyň kuwwaty bilen, müşderilerimize önümlerimiziň hilini kepillendirýäris.Mundan başga-da, hytaý we iňlis dillerinde müşderilerimize goldaw berýän satuwdan soňky hyzmat toparymyz bar.

Önümlerimiz üçin satuw hyzmatyndan soň ajaýyp baha bilen üpjün edip bileris.Biziň ynamymyz öz önümlerimizi öndürýändigimizden we kompaniýamyz bilen müşderilerimiziň arasynda araçy ýok.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ajaýyp hil: Gaty hil gözegçilik ulgamy we ýokary hilli synag inerener topary.

Bäsdeşlik bahasy: Zawodyň lomaý bahasy.

Bäş ýyldyzly hyzmat: Çalt tizlik, ýokary netijelilik, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ediň

Hünär hyzmaty: 16 ýyldan gowrak OEM hyzmat tejribesi, talaplaryňyza görä öndürip bileris.

Çalt eltip bermek: Uly aksiýa we 15-40 günlük iş wagty.

Tehniki maglumatlar

1.n1 sany çalgy deşikleri, deň paýlanan, emdirýän emzik M10 * 1 JB / T7940.1-JB / T7940.2.

2. N-hasaplaýyş deşigi, nurbat deşigi bilen çalşyrylyp bilner, dişiň ini b Hh hökmünde kabul edilip bilner.

3. Tablisada berlen periferiýanyň dişli güýji onuň iň ýokary bahasydyr, periferiýanyň nominal güýji berlen bahanyň 1/2 bölegini alýar.

4. Daşarky we içki dişleriň ýokarky ýokarky koeffisiýenti degişlilikde 0,1 we 0,2.

11-1

Önümiň parametrleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • best-selling models of slewing bearing

   pyçakly rulmanlaryň iň köp satylan modelleri

   Önümiň beýany Uly halka, radial we agdaryş momentini göterip bilýän rulman halkaly rulman (leňňe halka) dizaýnda esasy gurluş gurluşy ykjam, ygtybarly we saklamak aňsat.Leňňe podşipnikler dişli däl, daşarky dişli we dört nokatly kombinasiýa gurluşydyr ...

  • Cone drill slewing rings with JB/T2300-1999 standard

   JB / T2300-1999 sta bilen konus buraw halkalary ...

   Önümiň beýany Täze önümimiz -Kone buraw örtük halkalary. PRC JB / T2300-2011 maşyn enjamlary senagatynyň standartyna laýyklykda. Uly gural enjamlarynda ulanylýar. Dunan Heavy Industry maşynlar topary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we olardan ýokary hilli üpjünçi aldyk.Xuzhou Xinda Slewing Beari ...

  • Double Row Ball Slewing Bearing(standard Series 02)

   Iki hatar top ýeňli podşipnik (standart seriýa ...

   Önümiň beýany Öldüriji rulman ömrüniň wajyp ýoly ýylylygy bejermekdir. Öldüriji halka, rulman böleginiň güýjüni mehanizmiň stasionar bölegine ýetirýär. Rulmanyň geçelgesinde togalanýan elementiň kontaktyndan emele gelen ýük hasaplanýar. Gertsiň teoriýalaryna we häzirki zaman plastisit ölçeglerine.Xinda, surfak meýdanynda-da talaplary ýerine ýetirmek üçin ýerli gyzgynlygy amala aşyrýar ...

  • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard SeriesQ)

   Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil aýy ...

   Önümiň beýany Xinda ştrih kod ulgamyny ulanyp önümçilik prosesini guramak, her bir aýratyn tehnologiki amaly tutuş prosesde yzarlamagy üpjün edýär we önümiň ahyrky eltilmegine çenli çig mal bolan esasy çeşmeden 100% önümiň yzarlanmagyny kepillendirýär. .Öndüriji podşipnik zawoddan iberilmezden ozal wirusa garşy gaýtadan işleýär, 3-6 aý kadaly ýagdaýda saklanyp bilner ...

  • Light type profile slewing bearing

   Lighteňil görnüşli profil

   Önümiň beýany Lighteňil ýeňil rulman esasan daşarky halkany we içki halkany, ýag armaturlaryny, möhürleýji kemeri, boşluklary, ýük wilkasyny we iňňe gysgyjyny, aýratynlyklaryny öz içine alýar: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.her top spacer bilen bölünýär, ...

  • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard Series HS)

   Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil aýy ...

   Önümiň beýany Xinda, diametri 100 mm-den 5000mm-a çenli HS seriýaly arassalaýjy önüm öndürip biler. Xindanyň önümiň innowasion ösüşi we takyk hereketi dolandyrmak tehnologiýasy tejribesi, ýokary hilli halka podşipniklerini dizaýn etmekde we öndürmekde 20 ýyldan gowrak jemlenen tejribäniň netijesidir.Programmaňyzyň tork, takyklyk, netijelilik, ululygy optimizasiýa ýa-da düýbünden ýörite önüm talap edýändigine garamazdan, xinda ...