• Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard Series HS)

Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard Series HS)

Gysga düşündiriş:

HS seriýaly bir hatar dört nokat kontakt topy leeňişli podşipnik iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, toplar dört nokatda tegelek ýaryş ýoly bilen aragatnaşyk saklaýar, eksenel güýç, radial güýç we egilmek ukybyna eýe. pursat bir wagtda.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Xinda, diametri 100 mm-den 5000mm-a çenli HS seriýaly arassalaýjy rulman öndürip biler. Xindanyň täzeçillik önümi we takyk hereketi dolandyrmak tehnologiýasy tejribesi, ýokary hilli halka podşipniklerini dizaýn etmekde we öndürmekde 20 ýyldan gowrak jemlenen tejribäniň netijesidir.Programmaňyzyň tork, takyklyk, netijelilik, ululygy optimizasiýa ýa-da düýbünden ýörite önüm talap edýändigine garamazdan, xinda takyk zerurlyklaryňyza laýyk çözgüt tapar.

Dört nokatly kontakt topy (Standard Series HS) edip bilerkonweýer, kebşirlemek üçin ulanylýarmanipulýator, ýeňil, ortawenobat kranlary, ekskawatorlar we başgalargurluşykmaşynry.

Y12
Y10
Y9

Üstünlikleri

1. Adaty podşipnikler bilen deňeşdirilende has güýçli ýükleýiş ukyby we amatly bolmagy

2. Aýy radial we eksenel güýç bolup biler

3. Geçirilen ISO9001 şahadatnamasy

4. elörite dizaýnlar bar

5.OEM elýeterli

6.Alibaba altyn tassyklanan üpjün ediji

7. Maşyn enjamlary: JB / T2300-2011, MT475-1996, JG / 66-1999, CB / T3669-1999

Gurmak üçin taýýarlyklar: Modeliň tertip bilen birmeňzeşdigine göz ýetiriň; Ulag wagtynda aralygyny üpjün etmek üçin bukjany barlaň; bukjany arassa we gurak gurşawda açyň we aýlanyşyny barlaň; Içerki stres we ýylylyk bejergisi kysmat gurlandan soň aýrylmaly; Maşyn yzygiderli. Örtügiň we ulanylyşynyň täsiriniň ýoýulmazlygy üçin ýaýyň ýeterlik çeýeligi bolmaly; Gurluş datum tekizligi we kysmat gurnama tekizligi arassa bolmaly, ýaglanmaly, reňklenmeli, boýalmaly we beýleki daşary ýurt bedenleri ýok edilmeli.

Bellik

1. Emzigi M10 * 1 ulaldyň, deň paýlanan n1 sany çalgy deşikleri.

2. Tablisada berlen giňişlik çalşygy koeffisiýenti daşky dişiň maglumatlary, içki dişiňki +0.35.

hs 1

Önümiň parametrleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Double Row Ball Slewing Bearing(standard Series 02)

   Iki hatar top ýeňli podşipnik (standart seriýa ...

   Önümiň beýany Öldüriji rulman ömrüniň wajyp ýoly ýylylygy bejermekdir. Öldüriji halka, rulman böleginiň güýjüni mehanizmiň stasionar bölegine ýetirýär. Rulmanyň geçelgesinde togalanýan elementiň kontaktyndan emele gelen ýük hasaplanýar. Gertsiň teoriýalaryna we häzirki zaman plastisit ölçeglerine.Xinda, surfak meýdanynda-da talaplary ýerine ýetirmek üçin ýerli gyzgynlygy amala aşyrýar ...

  • Made-To-Order Slewing Ring Bearings

   Sargyt edilen sargyt halka podşipnikleri

   Önümiň beýany Dürli gurluş aýratynlyklaryna görä, podşipnikler dürli ýük şertlerinde işleýän öý eýeleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Dört nokatly kontakt topy rulmanlary ýokary dinamiki ýük göterijiligine eýe.Kesilen silindr görnüşli rolikli podşipnikler ýokary statiki ýük göterijiligine eýe.Geçirilen rulonly rulolar, aşaky rulmanyň öňdäki päsgelçilik energiýasy, podşipnikiň has uly goldawyny üpjün edýär ...

  • Cone drill slewing rings with JB/T2300-1999 standard

   JB / T2300-1999 sta bilen konus buraw halkalary ...

   Önümiň beýany Täze önümimiz -Kone buraw örtük halkalary. PRC JB / T2300-2011 maşyn enjamlary senagatynyň standartyna laýyklykda. Uly gural enjamlarynda ulanylýar. Dunan Heavy Industry maşynlar topary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we olardan ýokary hilli üpjünçi aldyk.Xuzhou Xinda Slewing Beari ...

  • Chain wheel slewing rings for industrial machinery

   Senagat tehnikasy üçin zynjyr tigirli halkalar

   Önümiň beýany Xuzhou Xinda pyçakly zynjyrly tigirli halkalar. Diametri 200 mm-den 5000mm aralygynda. PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda.Zynjyr tigirli halkalar, eksenel güýji göterip bilýän uly göwrümli rulman, ...

  • Single-row cross roller Slewing Bearing (Standard Series 11)

   Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standa ...

   Önümiň beýany Bir hatar çyzykly rolikli halkalar götermek, platforma, in Engineeringener tehnikasyny daşamak, şeýle hem harby önümler, güýmenje gezelençleri: karusel ýaly aýlaw seriýalary we ş.m.Productionhli önümçilik amallarymyz GB / T2300-1999 sta laýyklykda amala aşyrylýar ...

  • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing (Standard Series 01)

   Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňil aýy ...

   Önümiň beýany PRC JB / T2300-2011-iň Maşyn senagaty standartyna laýyklykda dört nokatly kontakt topy öndürýän önümler. Önümleriň hili kompaniýamyzyň esasy maksatlaryndan biridir. Hil barada alada edýäris. Önümiň dizaýny bolan önümçilik prosesi we müşderä iň soňky iberilýänçä önümçiligiň ähli basgançaklarynda dowam edýär. Biziň kompaniýamyz doly tehnika hödürleýär ...