• Slewing Bearing Selection

Leňiji podşipnik saýlamak

XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD

Leňiji podşipnik saýlamak

E-poçta:bearing@slewing-world.com

Kompaniýa: Goş.:
Ady: Bölüm:
Tel: Faks:
Arza:

Aýlanma oky

Gurnama görnüşi

 

Gorizontal □ Dik □

Gorizontal □ Dik □
Diş görnüşi:

Hereket:

Ynkylaplaryň sany (RPM):
Daşarky □

ýerleşdirmek diňe □

Adaty:
Içerki □

aralyk aýlaw □

Maks:
□ bolmasa

üznüksiz aýlanma □

Maglumat ýükläň

Rük götermek Adingük görnüşi

A

B

C

 

iň ýokaryiş ýüki

iň ýokarysynag ýük

meselem 25% artykmaç ýük

şert

Artykmaç ýük

mysal üçin sarsgynlar ýa-da

işlemeýär

 
Ok ýükleriaýlanma okuna parallel  

 

 

KN

Radial ýükleraýlanma okuna dogry burçda (dişli ýüklersiz)  

 

 

KN

Eksenel ýük bilen emele gelýän pursat  

 

 

KN.m

Radial ýük bilen emele gelýän pursat  

 

 

KN.m

Iň soňky egilme pursaty  

 

 

KN.m

Her sürüjä täsirli güýç[kN]Adaty: Maks:  Sürüjileriň sany:
Positionerleşýän ýeri: ° aralykda

Leňiji rulman görnüşi we ölçegi

Görnüşi: ýeňil görnüş □ bir hatar top □ goşa hatar top □ bir hatar haç rolik □ üç hatar haç rolik □
 
Ölçegi: OD: mm □ ID: mm □ Boýy: mm □
Üznüksiz aýlanmak, üýtgeýän we durmuş talaplary üçin A. goşundysyny doldurmagyňyzy haýyş edýäris.
 A goşundy:
 Bellik:(mysal üçin ýörite iş şertleri / temperatura, zerur takyklyklar, ölçeg ölçegleri, gözden geçirmek ýa-da şahadatnama talaplary, material synaglary we ş.m.)

Goşundy A.

Dürli ýük halatlarynda iş wagtynyň we aýlanma tizliginiň göterimi.

 

Ingüzükli halka maglumatlary

Kazyýet ýükleri

eksenel
KN)

radial
KN)

Wagt
(KN.m)

aýlanma tizligi
(rpm)

wagt
(%)

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
Üznüksiz iş:
Hyzmat möhleti (L10): ortaça tizlikde: rpm, hyzmat möhleti iň azyndan: / sagat
Aralyk amal:
Iş ömri zerur: iň az gaýtadan işleýän belgisi +/- ° burçda:

Goşundy B.

Dişli maglumatlar

Daşarky dişli □ Içerki dişli □ Dişli dişli □
Dişli maglumatlar
Kesgitleme

Eliň ýüzügi

çeňňek

Modul m

 

 

Dişleriň sany z

 

 

Basyş burçy α

 

 

Gelix burçy β

 

 

Üýtgetme koeffisiýenti x

 

 

Topokarky arassalamak koeffisiýenti C.

 

 

Dişli ini b

 

 

Takyklyk derejesi

 

 

Diş merkeziniň aralygy sazlanýar hawa □ ýok □