• Slewing Bearing

Leňňe podşipnik

 • Double-sided Teeth Slewing Rings

  Iki taraplaýyn diş dişleýji halkalar

  Xuzhou Xinda ýeňli rulman iki taraplaýyn diş dişleýji halkalary ösdürdi. Diametri 400mm-den 5000mm Iki gapdal diş dişleýji halkalarda üç oturgyç bar. Şol bir wagtyň özünde iki taraplaýyn hereketi (şol bir ugur ýa-da dürli ugur) kanagatlandyryp biler. PRC JB / T2300-2011 senagat standarty.

 • Three-row roller slewing bearing(Standard Series13)

  Üç hatar rolikli rulman (Standard Series13)

  Üç hatar rolikli rulman, ýokarky, aşaky we radial ýaryşlary biri-birinden aýyrýan üç oturgyç halkasy bar, olaryň üsti bilen rulonlaryň her hatarynyň ýüki kesgitlenip bilner. Üç hatar rolikli rulman üç hatar garaşsyz rulonlara eýe , ugry ýüküň ugruna perpendikulýar, eksenel ýüki saklaýan ýokarky we aşaky rulolar we radial ýük ýükleýän orta rolik. Şol bir wagtyň özünde dürli ýükleri göterip bilýär we ýük göterijiligi iň ulusydyr dört model.

 • Single Row Crossed Rollers Slewing Bearing (Standard Series HJ)

  Roweke hatar çyzykly rulonlar ýeňli rulman (Standard Series HJ)

  Roweke hatar çyzylan rolik leeňişli podşipnik iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, ýokary takyklyk we kiçi arassalaýyş aýratynlyklary bar.Rolikler 1: 1 kross tertipli bolany üçin, ýokary takyk gurnamak üçin amatly we eksenel güýji göterip bilýär, titul pursaty we has uly radial güýji.

 • Single-row cross roller Slewing Bearing (Standard Series 11)

  Bir hatar haçly rolik leeňişli podşipnik (Standart seriýa 11)

  Bir hatar haçly rolikli halka iki oturgyç halkadan durýar.Ykjam aýratynlyklary Dizaýnda, agramy ýeňil, ýokary takyklyk we kiçi armatura arassalanylyşy ýaly. Rolikler 1: 1 haç tertibi bolany üçin, ýokary takyklyk gurnamak üçin amatly we eksenel güýji, netijesi pursat we ep-esli uly radial güýji göterip bilýär.

 • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard SeriesQ)

  Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard SeriesQ)

  Bir hatar dört nokat kontakt topy leeňişli podşipnik (Standard Series Q) iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, toplar dört nokatda tegelek geçelge bilen aragatnaşyk saklaýar, eksenel güýç, radial göterip bilýär güýç we egilmek pursaty şol bir wagtyň özünde.

 • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing(Standard Series HS)

  Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (Standard Series HS)

  HS seriýaly bir hatar dört nokat kontakt topy leeňişli podşipnik iki oturgyçdan durýar. Dizaýnda ykjam, agramy ýeňil, toplar dört nokatda tegelek ýaryş ýoly bilen aragatnaşyk saklaýar, eksenel güýç, radial güýç we egilmek ukybyna eýe. pursat bir wagtda.

 • Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing (Standard Series 01)

  Roweke hatar dört nokat kontakt topy ýeňli rulman (standart seriýa 01)

  Roweke hatar Dört nokatly kontakt topy öldüriji rulman, şol bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme güýjüni göterip bilýän uly göwrümli podşipnikdir, elmydama monta hole deşigi, çalgy çukury we möhür enjamy bilen.Şeýlelik bilen esasy çarçuwanyň gurluşyny aňsatlyk bilen ykjam edip bilýär we sirkirlemek, öndürmek, gurmak we goldamak amatly.

 • Light type profile slewing bearing

  Lighteňil görnüşli profil

  Lighteňil ýeňil rulman, dört nokatly kontakt topy bilen birmeňzeş gurluşa eýedir, ýöne agramy ýeňil we käbir ýeňil görnüşli enjamlar üçin ulanylyp bilner.Capacityük kuwwaty pes bolsa, käbir çykdajylary tygşytlap biler.

  Lighteňil ýük göteriji halkanyň materiallary, esasan, 50Mn ýa-da 42CrMo.Açyk merkez bilen, podşipnikler iň oňat gurluş düzüm böleklerine öwrülýär. Lighteňil ýeňil rulman halkalaryny öndürýän professional önümçilik hökmünde ISO9001 hil ulgamyndan geçdik we Hytaýda rulmanlary öndürmek boýunça öňdebaryjy eksportçydyrys.

 • Flange slewing bearing with 50Mn raw material for trailer

  Tirkeg üçin 50Mn çig mal bilen flanes ýorgan

  Lighteňil ýeňil rulman, esasan, daşarky halkany we içki halkany, ýag armaturlaryny, möhürleýji kemeri, boşluklary, ýük wilkasyny we iňňe gysgyjyny, aýratynlyklaryny öz içine alýar: içki halka we daşarky halka ikisi hem L görnüşli;Halkanyň gapdal ýüzüne ýag käsesi berilýär, polat toplar integrasiýa boýunça daşarky halka bilen içki halkanyň arasynda ýygnalýar.her top spacer bilen bölünýär, polat toplar we boşluklar ýük wilkasynyň üsti bilen we topuň işlemegini goramak üçin has gysgyç.Lighteňil görnüşli profil arassalaýjy podşipnik, umumy pyçak bilen birmeňzeş gurluşa eýe, agramy, çalt çeýe.

 • Double Row Ball Slewing Bearing(standard Series 02)

  Iki hatar top ýeňli podşipnik (standart seriýa 02)

  Iki hatar top pyçakly podşipnikde üç sany oturgyç bar. Polat toplar we boşluklar göni we aşaky ýaryşlara ýerleşdirilip bilner. Dürli diametri bolan iki hatar polat toplar doglan güýje görä ýerleşdirilýär.Şeýle açyk re modeimde gabat gelmek adatdan daşary amatlylygy döredýär. Upperokarky we aşaky ýaryşlaryň ýük burçlary 90 dereje bolup, podşipnik uly eksenel güýji we güýji pursatyny götermäge mümkinçilik berýär.Radial güýç eksenel güýjüň 1/10 böleginden uly bolanda ýaryşlar täze dizaýn edilmelidir.

 • Made-To-Order Slewing Ring Bearings

  Sargyt edilen sargyt halka podşipnikleri

  “Xinda” kompaniýasy müşderiniň çyzgysy boýunça öndürip biler. Productionhli önümçilik amallarymyz GB / T2300-1999 standartlaryna laýyklykda amala aşyrylýar.Biz ISO9001 kepillendirilen.Çylşyrymly dolandyryş we gözegçilik ulgamy astynda öz zawodymyzda öndürmek üçin tutuş gurnama liniýasynyň kuwwaty bilen, müşderimize hilimizi kepillendirýäris.Mundan başga-da, hytaý we iňlis dillerinde müşderilerimize goldaw berýän satuwdan soňky hyzmat toparymyz bar.

 • Cone drill slewing rings with JB/T2300-1999 standard

  JB / T2300-1999 standarty bilen konus buraw halkalary

  Täze önümimiz -Kone buraw örtük halkalary. PRC JB / T2300-2011 maşyn enjamlary standartyna laýyklykda. Uly gural enjamynda ulanylýar. Dunan Heavy Industry maşynlar topary bilen hyzmatdaşlyk edýäris we olardan ýokary hilli üpjünçi aldyk.

12Indiki>>> Sahypa 1/2