• Slewing Drive

Leňňe sürüjisi

  • Best quality Slewing drive for solar energy tracker

    Gün energiýasy yzarlaýjy üçin iň oňat hilli sürüş

    Leeňil hereketlendiriji esasan pyçakly podşipnikden, gurçuk enjamlaryndan, jaýdan we gidrawliki ýa-da elektrik hereketlendirijisinden ybaratdyr. Esasy komponenti öldüriji halkany ulanşy ýaly, şol bir wagtyň özünde eksenel öň tarapy, radial güýji, egilme pursatyny göterip biler. Deňeşdiriň adaty gyrgyç önümleri, gurmak ýerini gurmak, goldamak we tygşytlamak has aňsat.